ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 

Η SERTECH έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικών έργων με βάση την υψηλή ποιότητα κατασκευής, χαμηλό κόστος και χρόνου παράδοσης εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ενδεικτικά η εταιρία αναλαμβάνει:

  • Έργα υποδομών

  • Εξειδικευμένα έργα

  • Κτίρια γραφείων και κατοικιών

  • Εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικά κτίρια

  • Μεταλλικές κατασκευές κτιρίων

  • Ξενοδοχειακές μονάδες

  • Ανακαινίσεις διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  • Κατασκευή καινοτόμων προϊόντων

  • Μελέτη και κατασκευή περιβαλλοντικών έργων