ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η SERTECH έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις τεχνικών έργων με βάση την υψηλή ποιότητα κατασκευής, χαμηλό κόστος και χρόνου παράδοσης εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ενδεικτικά η εταιρία αναλαμβάνει:

  • Έργα υποδομών
  • Εξειδικευμένα έργα
  • Κτίρια γραφείων και κατοικιών
  • Εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικά κτίρια
  • Μεταλλικές κατασκευές κτιρίων
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Ανακαινίσεις διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  • Κατασκευή καινοτόμων προϊόντων
  • Μελέτη και κατασκευή περιβαλλοντικών έργων