Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η SERTECH ιδρύθηκε το 2015 και μελετά, κατασκευάζει, επιβλέπει και διοικεί σύνθετα κτιριακά έργα και έργα υποδομής με υψηλές προδιαγραφές, ανταγωνιστικό κόστος κατασκευής και χρόνο παράδοσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Επίσης, διαθέτει τμήμα καινοτόμων κατασκευών  και περιβαλλοντικών έργων.

Ανταποκρινόμενη άρτια στις ανάγκες της αγοράς, η SERTECH  δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, στηριζόμενη στα εξειδικευμένα στελέχη καθώς και στο άριστα καταρτισμένο προσωπικό της. Συνεργάζεται με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, με τις οποίες υπάρχει μία μακροχρόνια και συνεχής επαφή, ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ερευνητικό τμήμα πλαισιωμένο  από τεχνοκράτες, εμπειρογνώμονες και επιστήμονες – ερευνητές επενδύοντας στην καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη.